Behandelplan.com

Welkom bij behandelplan. Om in te loggen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig alsmede een authenticatie code.

Houd uw Google Authenticator APP bij de hand.
Voer uw gebruikersnaam in.

Gebruikersnaam & Wachtwoord

Heeft u geen uitnodiging gehad om behandelplan te gebruiken? wachtwoord aanvragen

Authenticatie code

Wat heeft u nodig om in te loggen met de authenticatiecode hulp

Voorwaarden

Via www.behandelplan.com wordt met uw instemming geautomatiseerd informatie verwerkt en gedeeld met daartoe gemachtigde personen ten behoeve van een efficiƫnte schadebehandeling en constante verbetering daarvan. Door gebruik te maken van uw gebruikersnaam, wachtwoord en te verstrekken QRcode stemt u daarmee in. In het dossier bent u gemachtigd op informatie die via onderstaande link en login toegankelijk voor u is. U zelf dient te beoordelen of en wanneer u hierop dient te reageren. Bevat uw dossier onjuiste informatie dan verzoeken wij u ons dit zsm te laten weten opdat wij dit kunnen corrigeren.

Gebruikers van www.behandelplan.com zijn er zelf verantwoordelijk voor dat via deze site beschikbaar gestelde informatie met in achtneming van de toepasselijke privacyregelingen worden behandeld, opgeslagen, verwerkt en bewaard. Bij gebruik van www.behandelplan.com dienen tenminste de navolgende beveiligingsmaatregelen in acht genomen te worden:

  • Een zorgvuldig beheer van de login gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) alsmede code generator
  • Gebruik van een virusscanner die up to date is
  • Geen gebruik gemaakt wordt van onbeveiligde (draadloze) netwerken

Gebruikers dienen in te staan voor alle mogelijke gevolgen wanneer deze beveiligingsvoorschriften niet in achtgenomen worden en kan de onmiddellijke verdere toegang tot het gebruik van www.behandelplan.com zonder verdere waarschuwing worden ontzegd bij redelijke verdenking van schending van deze voorschriften.